Te lage salarisschaal: vervalt loonvordering als niet tijdig wordt geklaagd?

Te lage salarisschaal: vervalt loonvordering als niet tijdig wordt geklaagd?

Een werkneemster die klaagde over een onjuiste functie-indeling in het verleden, met betaling van te laag loon als gevolg, had haar loonvordering niet verspeeld doordat zij eerder over de onjuiste functie-indeling had kunnen klagen. Wel waren loonvordering die op het moment van klagen ouder waren dan vijf jaar, verjaard.