Billijke vergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst in verband met zwangerschap

Billijke vergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst in verband met zwangerschap

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster niet had verlengd en die bij het opgeven van de reden daarvan melding had gemaakt van de bevalling en zorg voor het kind, moest aan de werkneemster een billijke vergoeding betalen wegens het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen.