Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens

Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens

Tussen werkgever en werknemer kan herplaatsing in nieuwe bedongen arbeid worden overeengekomen. Herplaatsing kan echter ook aan de orde zijn als bij werknemer een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt. In dat geval is de vraag of werknemer erop mocht vertrouwen dat het werk dat past bij zijn beperkingen (passende arbeid), de bedongen arbeid is geworden. Daarvan zal sprake kunnen zijn indien een situatie is ontstaan waarin de werknemer gedurende een niet te korte periode arbeid heeft verricht waarvan de aard en de omvang tussen partijen niet ter discussie staat.