Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: jurisprudentie 2020 - 2022

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: jurisprudentie 2020 - 2022

Ruim drie jaar geleden trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. In deze analyse van publiek-arbeidsrechtelijke rechtspraak uit 2020 tot en met 2022 wordt bekeken of het oude ambtenaarrechtelijke toetsingskader en de ambtelijke status door de burgerlijke rechter worden betrokken bij zijn oordeel.