Duur van nachtarbeid: onderscheid tussen werknemers in publieke en private sector toegestaan

Duur van nachtarbeid: onderscheid tussen werknemers in publieke en private sector toegestaan

De EU-arbeidstijdenrichtlijn is van toepassing op werknemers in de publieke sector die 's nachts werken, zoals brandweerlieden. Een Lidstaat kan in een nationale wettelijke bepaling vastleggen dat de 'normale duur' van de nachtarbeid die in een wettelijke regeling is vastgelegd voor werknemers in de particuliere sector, níet geldt voor werknemers in de publieke sector — mits dat verschil in behandeling is gebaseerd op een objectief en redelijk criterium.