Managementovereenkomst: overeenkomst van opdracht

Managementovereenkomst: overeenkomst van opdracht

De kantonrechter van de Rechtbank Limburg oordeelt in deze zaak dat de opdrachtnemer, die via een managementovereenkomst werkzaam was als manager, geen arbeidsovereenkomst had. De uitspraak laat zien dat de persoonlijke verplichting om werkzaamheden te verrichten een belangrijke omstandigheid is bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst.