Niet melden van schade werknemer bij verzekeraar leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

Niet melden van schade werknemer bij verzekeraar leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ongevallen op de werkvloer bij de aansprakelijkheidsverzekeraar te melden. Niet melden kan verregaande gevolgen hebben. Zo oordeelde de rechter in de onderhavige zaak dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de schade van een werknemer.