Het ontstaan van nieuw bedongen arbeid: een juridisch wespennest

Het ontstaan van nieuw bedongen arbeid: een juridisch wespennest

In deze uitspraak spreekt de Centrale Raad van Beroep zich opnieuw uit over de vraag of re-integratieafspraken die een werkgever met een arbeidsongeschikte werknemer heeft gemaakt, passende danwel nieuw bedongen arbeid opleveren. Met het antwoord op deze vraag zijn zowel voor de werkgever als voor de werknemer grote belangen gemoeid. Deze belangen worden pas goed zichtbaar als daarbij ook de uitkeringsrechten van werknemer worden betrokken.