Geheimhouding zonder boetebeding: tandenloze tijger

Geheimhouding zonder boetebeding: tandenloze tijger

Nadat een werknemer bij een concurrent in dienst trad, vorderde de ex-werkgever in kort geding dat deze het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst zou nakomen en een dwangsom zou verbeuren als hij dat niet zou doen. Het gerechtshof wijst er echter op dat er geen boetebeding aan het geheimhoudingsbeding is gekoppeld.