Ontslag wegens nevenwerkzaamheden: lastiger dan voorheen

Ontslag wegens nevenwerkzaamheden: lastiger dan voorheen

Het komt regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen werkgever en werknemer, wanneer werkgever geen toestemming wil verlenen voor nevenwerkzaamheden. In de wet is recent (via artikel 7:653a BW) nadrukkelijk opgenomen dat werknemer niet benadeeld mag worden als hij zijn rechten 'geldend maakt', inclusief een verbod om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (of te ontbinden) wegens het geldend maken van die rechten. Dit bemoeilijkt het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens onverenigbare nevenwerkzaamheden aanzienlijk.