Taak werkgever na wijziging belastingregelgeving

Taak werkgever na wijziging belastingregelgeving

Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor correcte nakoming van fiscale verplichtingen; de werkgever heeft daarbij in beginsel geen adviserende taak. De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever evenwel onder omstandigheden gehouden kan zijn werknemers in kennis te stellen van regelgevingswijzigingen die van belang zijn voor hun fiscale positie. Dat geldt vooral als die informatie evenzeer van belang is voor de verplichting tot inhouding en afdracht van de loonbelasting, die op de werkgever rust. (Bron: Houthoff)