Demotie en salarisverlaging: werknemer verzoekt met succes om ontbinding arbeidsovereenkomst

Demotie en salarisverlaging: werknemer verzoekt met succes om ontbinding arbeidsovereenkomst

Niet alleen werkgevers kunnen een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen: in voorkomende gevallen kunnen ook werknemers dit heft ter hand nemen. In deze casus ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst en oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Werkgever kon niet zonder instemming van werknemer een demotie opleggen en een salarisverlaging doorvoeren.