Niet duidelijk of werkneemster in dienst was: desondanks loon verschuldigd

Niet duidelijk of werkneemster in dienst was: desondanks loon verschuldigd

De hoofdelijke aansprakelijkheid van aannemer en opdrachtgever voor de betaling van het loon van werknemers van onderaannemers of opdrachtnemers is geregeld in de Wet aanpak schijnconstructies. Die wet is al op 1 juli 2015 in werking getreden, maar in de praktijk wordt over deze aansprakelijkheid weinig vernomen. In de jurisprudentie komt het onderwerp zelden naar voren en door aannemers en opdrachtgevers wordt hieraan in overeenkomsten niet vaak aandacht besteed terwijl daar alle reden voor is.