Asielzoeker mag meer dan 24 weken per jaar werken

Asielzoeker mag meer dan 24 weken per jaar werken

Het UWV mag bij het verstrekken van werkvergunningen aan asielzoekers niet langer de eis stellen dat zij maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Deze zogenoemde 24-weken-eis verhindert dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze eis doet afbreuk aan het 'doel en nuttig effect van de Europese Opvangrichtlijn' en is daarom in strijd met het Europees recht.