Kan de OR op grond van artikel 28 WOR naar de rechter?

Kan de OR op grond van artikel 28 WOR naar de rechter?

Anders dan het advies- en instemmingsrecht is geen expliciete sanctiebevoegdheid voor de ondernemingsraad (OR) opgenomen en dus ook geen procesingang. In de rechtspraak wordt wisselend geoordeeld over de vraag of artikel 28 WOR de basis kan vormen voor een procedure. De voorzieningenrechter ging er in een zaak uit 2020 van uit dat de OR ontvankelijk was in een op artikel 28 WOR gebaseerde vordering. De kantonrechter Utrecht oordeelde in 2023 dat het voor de hand lag om aan te nemen dat een OR in rechte kan optreden waar dat voor een doelmatige vervulling van zijn taak wenselijk is. Die taak moet bovendien niet te beperkt worden opgevat.