Hoogte dagloon van arbeidsongeschiktheidsuitkering in strijd met evenredigheidsbeginsel

Hoogte dagloon van arbeidsongeschiktheidsuitkering in strijd met evenredigheidsbeginsel

Betrokkene is ziek geworden terwijl zij een WW-uitkering ontving. Het UWV heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De hoogte van die uitkering wordt gebaseerd op het wettelijk berekende dagloon. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de wettelijke regels ter berekening van het dagloon evenwel gedeeltelijk buiten toepassing moeten worden gelaten op grond van het evenredigheidsbeginsel.