Geen inlichtingenplicht na afloop van bijstand

Geen inlichtingenplicht na afloop van bijstand

Een ex-bijstandsgerechtigde kreeg brieven van de gemeente, met daarin het verzoek om informatie te verstrekken om haar recht op bijstand in het verleden te kunnen beoordelen. De vrouw kreeg op dat moment reeds geen bijstand meer. Zij reageerde niet op de brieven en kreeg een boete van 1.190 euro opgelegd wegens schending van de inlichtingenverplichting. Onterecht, zegt de Centrale Raad van Beroep. De burger moet wel meewerken, maar als hij of zij dat niet doet, kan op basis van dat enkele feit geen boete worden opgelegd.