CRvB wijzigt lijn: ontbreken reserveringsruimte wegens schulden noopt soms tot bijzondere bijstand

CRvB wijzigt lijn: ontbreken reserveringsruimte wegens schulden noopt soms tot bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand voor incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten, zoals een bankstel, kan alleen als sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze kosten moet een belanghebbende in principe uit het inkomen betalen, door te sparen of te lenen. De CRvB heeft altijd geoordeeld dat het ontbreken van voldoende reserveringsruimte door schulden geen bijzondere omstandigheid is om bijzondere bijstand te verlenen. Met de onderhavige uitspraak wordt deze vaste rechtspraak gewijzigd.