Creëren van onveilige werkomgeving leidt tot ontslag zonder vergoeding

Creëren van onveilige werkomgeving leidt tot ontslag zonder vergoeding

Collega's van werknemer voelen zich bedreigd door hem. Niet alleen heeft hij meerdere collega's op de werkvloer geïntimideerd, gediscrimineerd en bedreigd; ook heeft hij een vrouwelijke collega telefonisch en via WhatsApp ongepast bejegend en gestalkt. Zijn gedrag maakt de werkomgeving onveilig. Van werknemer had mogen worden verwacht dat hij zou begrijpen dat zijn gedrag niet acceptabel is. Dit is — gelet op de ernst van de gedragingen, alsook de houding van de sector operator — aan te merken als grensoverschrijdend en kwalificeert als ernstig verwijtbaar handelen.