Concurrentiebeding Nederlandse werknemer beoordeeld naar Deens recht

Concurrentiebeding Nederlandse werknemer beoordeeld naar Deens recht

Werknemer viel onder de Deense sociale verzekeringen. Hij droeg in Denemarken belasting af. Hij ontving zijn salaris in Deense kronen, op een Deense bankrekening op zijn naam. Hij nam deel in een Deense pensioenregeling. In de arbeidsovereenkomst wordt verwezen nar de Deense cao. Verder hebben partijen afgesproken dat Denemarken het gewoonlijke werkland zou zijn. Ook weegt de kantonrechter mee dat Deens recht is gekozen en dat werkgever gevestigd is in Denemarken. Hieruit blijkt dat sprake is van een kennelijk nauwere band met Denemarken dan met Nederland. Dat de werknemer in Nederland woonde en daar vaak werkte, legt onvoldoende gewicht in de schaal. De kantonrechter beoordeelt de zaak dan ook naar Deens recht.