Bewijswaardering in ontslagzaak na strafrechtelijk sepot

Bewijswaardering in ontslagzaak na strafrechtelijk sepot

In deze zaak oordeelt de Hoge Raad over de bewijswaardering van ontslag op staande voet, nadat OM de strafrechtelijke vervolging heeft geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De AG gaat in zijn conclusie uitgebreid in op verschil in bewijswaardering in strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures. Het feit dat het gedrag van werknemer (het tonen van zijn geslachtsdeel aan passerende vrouw) strafrechtelijk gezien wellicht (net) geen schennis van de eerbaarheid oplevert, zelfs als dat komt door onvoldoende bewijs, betekent dit niet dat het feitencomplex in de civiele procedure niet kan komen vast te staan.