Veroordeling om salarissen met 17,65 procent te verhogen

Veroordeling om salarissen met 17,65 procent te verhogen

Dit geschil, tussen een bedrijf en vakbond FNV, bestond uit de vraag of de onderneming de cao waar men zich aan verbonden had. rechtsgeldig tussentijds had opgezegd. In de cao was opgenomen dat salarissen jaarlijks verhoogd zouden worden met de Automatische Prijs Compensatie (APC), gebaseerd op de consumentenprijsindex. De cao dateerde uit 2021 en de afspraak leek, vanwege de lage inflatiecijfers in voorgaande jaren, weinig pijn te gaan doen. Dat veranderde in 2022, toen de APC 16,9 procent bedroeg. Dat werd de werkgever te gortig en men zei de cao op, in de hoop onder de loonsverhoging uit te komen. De FNV vordert echter met succes nietigheid van de opzegging.