Dekking van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Dekking van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is een financieel vangnet voor zelfstandigen bij uitval door ziekte of ongeval. Zij kunnen immers niet terugvallen op het vangnet van UWV. Vaststellen wie onder de dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering valt (en wie niet), lijkt relatief eenvoudig. Toch worstelen de Rechtbank Rotterdam en Gerechtshof Den Haag in de onderstaande zaken met het beantwoorden van die vraag.