Onrechtmatige inschakeling extern onderzoeksbureau: billijke vergoeding en betaling advocaatkosten

Onrechtmatige inschakeling extern onderzoeksbureau: billijke vergoeding en betaling advocaatkosten

De kantonrechter Haarlem heeft zich in deze uitvoerig gemotiveerde beschikking uitgelaten over de ontbinding van een werknemer wegens een verstoorde verhouding met de bestuurder. Deze uitspraak is om een paar redenen interessant. Aan het ontbindingsverzoek ging een anonieme melding vooraf, gericht tegen de bestuurder, waarvan de werkgever vermoedde dat de werknemer hierbij betrokken was. Het door de werkgever inschakelen van Hoffmann (bedrijfsrecherche) om te achterhalen wie achter de anonieme brief zat(en), vond de kantonrechter ernstig verwijtbaar. Dit leverde de ontslagen werknemer een billijke vergoeding van 60.000 euro en de (uitzonderlijke) vergoeding van de volledige advocaatkosten op.