'Dan rot je maar op' was geen ontslag op staande voet

'Dan rot je maar op' was geen ontslag op staande voet

Werkgever en werknemer hadden een woordenwisseling. Werknemer stelde dat hij er toch al over zat te denken om te stoppen. Werkgever reageerde daarop met de woorden 'Dan rot je toch op'. Werknemer heeft daarop zelf het initiatief genomen om van het werk te vertrekken.
Volgens werknemer heeft hij ontslag op staande voet gekregen, maar de rechter oordeelt dat werknemer zonder goede reden ontslag heeft genomen. Hij moet een gefixeerde schadevergoeding aan werkgever betalen en krijgt geen transitievergoeding of billijke vergoeding.