Klachtplicht niet van toepassing op loonvorderingen (althans in Rotterdam)

Klachtplicht niet van toepassing op loonvorderingen (althans in Rotterdam)

Een vraag die de arbeidsrechtelijke gemoederen al een tijdje bezighoudt, is of de klachtplicht ex artikel 6:89 BW van toepassing is op loonvorderingen. Gerechtshof Amsterdam zette de deur daarvoor in 2022 open. In Rotterdam wordt er echter heel anders over gedacht, zo blijkt uit de onderhavige, principieel geformuleerde uitspraak, waarin de Amsterdamse benadering uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.
Volgens de Rotterdamse Kantonrechter mist artikel 6:89 BW toepassing op loonvorderingen, aangezien het niet betalen van het (gehele) loon geen gebrek in de prestatie is, maar het achterwege blijven van prestatie. Bovendien vindt de kantonrechter de klachtplicht niet passen bij de bijzondere relatie tussen werkgever en werknemer. De rechtspraak loopt dus uiteen. De Hoge Raad zal zich over de materie uitlaten.