Vereenvoudiging (zorg)verlofregelingen

Vereenvoudiging (zorg)verlofregelingen

Er bestaan op dit moment tien wettelijke verlofregelingen voor werknemers. Het kabinet stelt voor de verschillende regelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor:
1) de zorg voor kinderen. Hieronder vallen het huidige zwangerschaps- en bevallingsverlof, het (aanvullend) geboorteverlof, het adoptie- en pleegzorgverlof en het (betaald) ouderschapsverlof;
2) de (mantel)zorg voor naasten. Bij deze verlofsoort horen het huidige kort- en langdurend zorgverlof;
3) persoonlijke situaties. In het huidige verlofstelsel ziet het calamiteiten- en kortverzuimverlof daarop. Het gaat om maatwerk, waarover werkgevers en werknemers afspraken maken als het moment zich voordoet.
Eventuele nieuwe verlofregelingen zoals rouwverlof, transitieverlof of verlof wegens huiselijk geweld zouden hieraan kunnen worden toegevoegd.