Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstige wanprestatie: jurisprudentieanalyse

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstige wanprestatie: jurisprudentieanalyse

Stefan Kleijer en Boy Stenden analyseerden 107 uitspraken waarin een beroep werd gedaan op 'ernstige wanprestatie', een ontslaggrond waar in de praktijk (te) weinig een beroep op wordt gedaan. Samenvattend:
• anders dan veelal wordt gedacht, heeft ontbinding wegens ernstige wanprestatie een serieuze kans van slagen indien
(i) de werknemer zonder gegronde reden verzuimt om de kernprestatie te verrichten;
(ii) de werknemer structureel re-integratieverplichtingen schendt, en
(iii) het gaat om een werknemer waarvoor een hoge integriteitsmaatstaf geldt (o.a. ambtenaren en bankmedewerkers);
• indien sprake is van een dringende reden, maar het ontslag niet meer onverwijld kan worden gegeven, biedt een ontbindingsverzoek wegens ernstige wanprestatie een uitweg;
• de werkgever kan (onder omstandigheden) met succes een ongedaanmakingsverbintenis instellen of vergoeding van de volledige schade vorderen, zonder dat sprake hoeft te zijn van opzet of bewuste roekeloosheid.