Stagevergoedingen in cao’s 2023

Stagevergoedingen in cao’s 2023

Uit onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat in slechts 10% van de onderzochte cao’s (68 van de 681) een afspraak is gemaakt over stagevergoedingen. Mbo-studenten ontvangen maandelijks tussen de € 212 en € 500 (maar veelal minder dan € 400), terwijl hbo- en wo-studenten tussen de € 225 en € 550 per maand krijgen.