Werkgever hoeft geen veiligheidsinstructies te geven voor gebruik van lift

Werkgever hoeft geen veiligheidsinstructies te geven voor gebruik van lift

Werkgevers hoeven geen instructies te geven over het betreden en verlaten van een lift. Iedereen wordt geacht bekend te zijn met de werking van liftdeuren. Werkgevers kunnen wel verplicht zijn maatregelen te nemen of veiligheidsinstructies te geven indien een lift niet naar behoren werkt.