Staking valt niet binnen wettelijke kaders: onrechtmatig

Staking valt niet binnen wettelijke kaders: onrechtmatig

Een staking is alleen rechtmatig als deze binnen de wettelijke kaders valt. De staking in kwestie is onrechtmatig, omdat deze niet valt onder artikel 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest. De geldende cao's bevatten minimumeisen, waarbij wijzigingen aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd. Werkgever voldoet aan deze eisen en heeft instemming van de ondernemingsraad. Vakbond FNV kan geen actie ondernemen om de uitvoering van cao's te wijzigen, nu zij hiermee akkoord is gegaan bij het sluiten van de cao's. De staking is dus in strijd met afspraken in de cao's en wordt verboden.