Werknemer beschuldigt collega valselijk van grensoverschrijdend gedrag: verwijtbaar handelen

Werknemer beschuldigt collega valselijk van grensoverschrijdend gedrag: verwijtbaar handelen

Vaststaat dat op geen enkele wijze is gebleken dat de collega van werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Een onderzoeksrapport is daar duidelijk over en ook anderszins zijn er geen aanwijzingen dat daar ooit sprake van is geweest. Een onterechte beschuldiging van dit kaliber is te beschouwen als verwijtbaar handelen door werknemer, zodanig dat van werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.