Verschoonbare termijnoverschrijding in de sociale zekerheid

Verschoonbare termijnoverschrijding in de sociale zekerheid

De Centrale Raad van Beroep heeft in drie uitspraken expliciet toepassing gegeven aan de uitspraken van het CBb rond verschoonbaarheid van termijnoverschrijding van 30 januari 2024. Als het gaat om het bewijs van bijzondere omstandigheden die overschrijding van een termijn billijken, ziet de Centrale Raad aanleiding voor een minder strikte benadering dan voorheen. Dit betekent onder meer dat aan de bewijsmiddelen geen onnodig hoge eisen mogen worden gesteld.