Concept-wetsvoorstel Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zzp'ers

Concept-wetsvoorstel Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zzp'ers

Een eerste stap richting een verplichte verzekering voor zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting winst uit onderneming genieten. Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest kunnen in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien zij niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De uitkering bedraagt 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon - en loopt tot de AOW-leeftijd. De premie bedraagt 6,5% van de winst uit onderneming, met een maximum van €195 per maand (gebaseerd op het minimumloon 2024). De premie is fiscaal aftrekbaar.