Bezwaartermijn start na ontvangst ontslagbesluit per e-mail

Bezwaartermijn start na ontvangst ontslagbesluit per e-mail

Overheidswerkgevers die zijn uitgezonderd van de werking van de Wnra, zoals de Politie en Veiligheidsregio's, kunnen het dienstverband van medewerkers beëindigen door een ontslagbesluit te nemen. De medewerker die het hiermee niet eens is, moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, bezwaar maken. Meestal stuurt een werkgever het besluit per post naar het huisadres van de medewerker. Daarnaast stuurt de werkgever het besluit soms per e-mail na. In deze uitspraak ligt de vraag voor of de bezwaartermijn ook begint te lopen als de medewerker het ontslagbesluit niet per post heeft ontvangen, maar als bijlage bij een e-mail.