Werkgeversonderzoek arbeidsongeval

Werkgeversonderzoek arbeidsongeval

De standaardaanpak van de Arbeidsinspectie bij onderzoek naar en afhandeling van meldingsplichtige arbeidsongevallen is dat de werkgever zelf rapporteert over de toedracht en oorzaak van het ongeval, inclusief een verbeterplan. Daartoe werd de Beleidsregel werkgeversrapportage onderzoek meldingsplichtige arbeidsongevallen gepubliceerd.