Sommenverzekering, optierecht en aanleveren cijfers

Sommenverzekering, optierecht en aanleveren cijfers

Bij veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is in de polisvoorwaarden opgenomen dat de verzekerde het recht heeft periodiek (meestal jaarlijks) het verzekerd bedrag te verhogen. Dit optierecht is een belangrijk recht van verzekerden, want dit zorgt ervoor dat zo'n verhoging gedurende de looptijd (meerdere malen) kan worden doorgevoerd zónder nieuwe gezondheidsvragen in te hoeven vullen. De verzekerde heeft in de onderhavige zaak bij de Geschillencommissie van het Kifid de vordering neergelegd om de verzekeraar bij voorbaat te verplichten de verzekerde som jaarlijks stilzwijgend met 10 procent te verhogen. Kan het optierecht zo worden uitgelegd?