HvJ EU vermoedt vast dienstverband na 37 jaar tijdelijke contracten

HvJ EU vermoedt vast dienstverband na 37 jaar tijdelijke contracten

Het Hof van Justitie EU boog zich in een Spaanse zaak over de vraag of werknemers die langdurig in tijdelijke overheidsdienst werkzaam waren, mogelijk aanspraak hebben op een vast contract. Interessant is de overweging van het Hof dat het feit dat werknemers 37 respectievelijk 17 jaar in tijdelijke dienst werkzaam konden zijn, een risico op misbruik met zich brengt. Een louter financiële (ontslag)vergoeding voldoet niet aan de eisen van gelijkwaardigheid en evenredigheid. Omzetting in een vast contract is een passende maatregel, mits niet contra legem.