CRvB vraagt conclusie over de positie van de garantsteller

CRvB vraagt conclusie over de positie van de garantsteller

Als een werknemer ziek wordt, betaalt normaalgesproken het UWV de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkgever draagt hiertoe een jaarlijkse premie af. Werkgevers kunnen er echter voor kiezen om eigenrisicodrager te zijn. De Centrale Raad van Beroep heeft conclusie gevraagd in twee zaken waarin een werkgever eigenrisicodrager is, maar failliet is gegaan. Het UWV wil de kosten van de betaalde uitkering in dat geval kunnen verhalen op de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (garantsteller).