Volstrekt kansloze zaak (met bijzonder beding in het arbeidscontract)

Volstrekt kansloze zaak (met bijzonder beding in het arbeidscontract)

Werkneemster meldde zich ziek met burn-out-klachten. Werkgever betaalde geen loon meer, omdat werkneemster niet aan haar re-integratieverplichtingen zou voldoen. In haar arbeidsovereenkomst staat namelijk de bepaling:Gedurende verblijf in de ziektewet is de werknemer, behoudens een ziek te bed periode, gehouden om op verzoek van de werkgever op het werkadres te komen. Dit o.m. om de mate van belastbaarheid en de mogelijkheden voor het onderhouden en/of verbeteren hiervan gezamenlijk te bespreken en zo mogelijk een re-integratie plan overeen te komen.