Deliveroo-arrest nu ook fiscaal toegepast

Deliveroo-arrest nu ook fiscaal toegepast

Hoewel sommige opdrachtgevers veel voorbereidende werkzaamheden verrichten en het contact met afnemers onderhouden, maakt hen dat nog geen werkgever van de ingehuurde krachten. Het hof oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een gezagsverhouding en daarmee van een arbeidsovereenkomst in casu niet aannemelijk heeft gemaakt.