De regels van de bewijslastverdeling bij een 'ja, maar-verweer'

De regels van de bewijslastverdeling bij een 'ja, maar-verweer'

In deze zaak is de werkneemster ontslagen vanwege fraude. De werkgever vordert het achterovergedrukte geld terug. De vraag is wie moet bewijzen om welk bedrag het gaat. Werkgever voert aan dat werkneemster een 'ja, maar'- verweer voert, waardoor de bewijslast bij haar komt te liggen.