Hoge ambtenaar ontslagen na misbruik van bezoekparkeerkaarten

Hoge ambtenaar ontslagen na misbruik van bezoekparkeerkaarten

De Rijksoverheid heeft als beleid dat mensen zoveel mogelijk gestimuleerd worden om met het openbaar vervoer te reizen. In coronatijd maakten ambtenaren wel aanspraak op een vergoeding voor het parkeren, maar na corona werd die regeling afgeschaft. Dat weerhield de ambtenaar in deze ontslagzaak er niet van om alsnog 152 parkeerkaarten te bestellen; bedoeld voor bezoekers van het ministerie om kostenloos te kunnen parkeren in een naastgelegen garage. De man stelde dat hij zijn auto altijd elders parkeerde, maar ‘uit principieel oogpunt’ wilde hij niet zeggen waar. Aannemelijk is dat de uitrijkaarten door hemzelf werden gebruikt.