Werknemer heeft gelijk - maar krijgt het niet wegens botsing met Europees recht

Werknemer heeft gelijk - maar krijgt het niet wegens botsing met Europees recht

Een arbeidsongeschikte werknemer vordert uitbetaling van vakantiedagen die hij heeft opgebouwd vanaf zijn derde ziektejaar tot einde dienstverband. In de wet staat dat werknemers alleen vakantiedagen opbouwen in periodes waarin zij ook loon ontvangen. Werknemer had vanaf het derde ziektejaar geen recht meer op loon, dus ook niet op vakantiedagen. Echter: de Nederlandse wetgeving is op dit punt in strijd met een Europese richtlijn en Europese rechtspraak. Hier ligt een taak voor de wetgever. De gevorderde vakantiedagen worden niet toegewezen.