Online platform Temper: geen werkgever, noch uitzendbureau

Online platform Temper: geen werkgever, noch uitzendbureau

Temper is een online platform waarop freelancers / zzp'ers en bedrijven met elkaar in contact kunnen komen ter verrichting van kortdurend werk in horeca, logistiek en detailhandel. Enkele vakbonden zagen in Temper een uitzendbureau. Aan de essentiële elementen, te weten formeel werkgeversgezag en loonbetaling door de uitzendwerkgever, wordt echter niet voldaan. Aan het derde essentiële element - het persoonlijk verrichten van arbeid - wordt nauwelijks voldaan. Al met al kan kan niet worden aangenomen dat aangesloten flexwerkers een arbeids- of uitzendovereenkomst met Temper zijn aangegaan.