Handboek Vooroverleg Belastingdienst openbaar

Handboek Vooroverleg Belastingdienst openbaar

Als wet- en regelgeving in een individueel geval onduidelijk is en daaruit niet rechtstreeks blijkt hoe het antwoord op de vraag van belanghebbende moet luiden, leent de vraag zich voor vooroverleg. De Belastingdienst biedt belanghebbenden dan de mogelijkheid met de inspecteur overleg te voeren en een standpunt te verkrijgen over voorgenomen (of al verrichte) handelingen. De Belastingdienst heeft het Handboek Vooroverleg 2018 na een Wob-verzoek openbaar gemaakt.