Fiscus moet genot niet afgedragen loonheffing bewijzen

Fiscus moet genot niet afgedragen loonheffing bewijzen

Als een werkgever de loonheffing over het brutoloon van een werknemer niet afdraagt, mag de Belastingdienst niet zomaar bij de werknemer inkomstenbelasting heffen over de niet afgedragen loonheffingen. De inspecteur zal eerst moeten bewijzen dat het bedrag aan loonheffingen de werknemer op een andere wijze ten goede is gekomen.