Aansprakelijkheid accountant: verhouding tussen tucht- en civiele rechter

Aansprakelijkheid accountant: verhouding tussen tucht- en civiele rechter

Een interessant arrest over de verhouding tussen het oordeel van de tuchtrechter en dat van de civiele rechter. Zowel rechtbank als hof hadden—ondanks een tuchtrechtelijke veroordeling door de Accountantskamer—geen civiele aansprakelijkheid van de accountant in kwestie aangenomen. De Hoge Raad acht dit oordeel onbegrijpelijk. De in het arrest gegeven lijn kan ook worden toegepast op aansprakelijkheden van andere beroepsbeoefenaars zoals medici, notarissen en advocaten.