Na aankoop of verbouwing van woning aangegane schulden zijn geen eigenwoningschuld

Na aankoop of verbouwing van woning aangegane schulden zijn geen eigenwoningschuld

Wil een belastingplichtige aannemelijk maken dat hij een lening heeft gebruikt ten behoeve van zijn eigen woning, dan helpt het als hij bijhoudt wanneer hij deze leningen is aangegaan. De fiscus zal leningen die een paar jaar na de aankoop en/of verbouwing van de eigen woning zijn aangegaan, in beginsel niet accepteren als eigenwoningschuld.