Geen partnervrijstelling erfbelasting voor ongeregistreerd samenwoner

Geen partnervrijstelling erfbelasting voor ongeregistreerd samenwoner

Erflater in deze zaak stond ingeschreven in de basisregistratie op een adres in Nederland. Zijn geliefde stond niet ingeschreven op dit adres, maar woonde feitelijk met hem samen en was enig erfgenaam. Ook beschikte het koppel over een gemeenschappelijk graf.
Sinds 2010 is een partner in de zin van de successiewet de 'ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige een notariële samenlevingsovereenkomst is aangegaan en met wie hij op hetzelfde woonadres in de basisregistratie staat ingeschreven'. Van de voorwaarde van inschrijving op hetzelfde woonadres kan de rechter niet afwijken.